Održavanje i čišćenje laminata

Podovi od laminata zahtjevaju puno manji napor prilikom održavanja od drvenih podova.

Zbog glatke površine na laminatu se ne zadržava prašina i druga nečistoća. Za razliku od prirodnog drva, podove od laminata nemorate polirati voskom ili uljem već je dovoljno laminatni pod očistiti usisivačem za prašinu ili suhom krpom.